Renovatie van bezoekkamers

RENOVATIE VAN BEZOEKKAMERS

Inspectieputten in het rioleringsstelsel zijn aan slijtage onderhevig, onder andere door de bovengrondse bewegingen van het verkeer.
Daardoor functioneren ze vaak niet meer naar behoren.

Godart biedt verschillende technieken aan om de renovatie van inspectieputten zowel technisch als financieel efficiënt te realiseren.