Accountant / Financieel Analyst (M/V)

Accountant / Financieel Analyst (M/V)

 

Algemene informatie

Als accountant van opleiding, hebt u minstens 5 jaar significante ervaring in een bedrijf of in een boekhoudkundige afdeling van een groep.  Vanuit de private financiële sector, heeft u kennis van boekhoudkundige en financiële analyse.
Naast uw gevoel voor nauwkeurigheid en organisatie, toont u autonomie en aanpassingsvermogen om snel de problemen van uw job te begrijpen.
U weet ook hoe u uw sterkte kunt laten zien in een werkomgeving in voortdurende evolutie.

Uw missie

Als Accountant/Financieel Analyst binnen het bedrijf Godart, bestaat uw belangrijkste missie eruit de leiding te nemen over het beheer van de rekeningen. U verzamelt, coördineert en verifieert de boekhoudkundige gegevens. U voert de transacties van afsluiting uit. U bent eveneens in staat om de analytische boekhouding te implementeren. U analyseert de financiële situatie en de financiële gegevens van de vennootschap.

 • U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse boekhouding van het bedrijf.

 

 • U bent verantwoordelijk voor het opstellen van de rekeningen en balansen van het bedrijf. U probeert de financiële prestaties van de onderneming te verbeteren, onder andere door middel van kosten-batenanalyses en het invoeren van rapporteringstabellen.

 

 • Uitgaand van alle financiële informatie die u bezit en met behulp van financiële modellen, dient u een complete balans van het bedrijf op te stellen, de cijfers te interpreteren, de risico’s en gegenereerde winsten te evalueren.

 

 • Hiervoor houdt u niet enkel rekening met het bedrijf zelf, maar ook met de omgeving. U werkt economische vooruitzichten uit.

 

 • U analyseert de verschillende financiële scenario’s waarmee het bedrijf te maken kan krijgen door financiële beheer-en controletools te implementeren.

 

 • U organiseert op regelmatige basis vergaderingen met het Directiecomité en geeft hen een financiële stand van zaken.

Uw taken

 • U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse boekhouding (input, facturatie, betalingen, rappel klanten en leveranciers).
 • U beheert de analytische boekhouding.
 • U realiseert de afsluitingen, de Btw-aangiften en de jaarrekening.
 • U bereidt de jaarrekening voor en legt deze neer bij de NBB.
 • U stelt budgetten en cash-flow op in samenwerking met de directie.
 • U bent in contact met klanten voor vragen relatief aan facturatie en betalingen.
 • Verwerking van bankactiviteiten.
 • Opmaken van administratieve aangiftes.
 • Meewerken aan controles en intermediaire- en jaarlijkse afsluitingen.
 • Deelnemen aan administratieve procedures voor overheidsopdrachten.
 • Realisatie van financiële analyses en implementatie van dashboards.
 • Financieel – economische adviezen.

Uw vaardigheden

 • U hebt een sterke ervaring van minimum 5 jaar binnen deze functie.
 • U hebt een analytische geest.
 • U bent resultaatgericht.
 • U kan zelfstandig werken.
 • U bent rigoureus en efficiënt.
 • U kan goed om met stress.
 • U hebt sterke vaardigheden in strategie en financiële analyse.
 • U beheert de vereiste computerprogramma’s voor deze functie.
 • Een goede kennis van het Frans is aangeraden.

 

Als u geïnteresseerd bent in deze vacature, gelieve uw kandidatuur met vermelding van « Accountant » per mail (gestionrh@a2nm.eu) of per brief op te sturen naar :

 

 

Mevr Fuso Laura

Rue Charles Catala 92

1460 Virginal

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.